Année : 1972

Toku-actrice(s) : Rei Maki

Episodes :

EPISODE 1
Kurutta shokubutsu kaijû
EPISODE 2
Nazo no kaen kaijin
EPISODE 3
Chitei kaijin Alfon
EPISODE 4
Hitokui kabi
EPISODE 5
Kabutomushi satsujin jiken
EPISODE 6
Amazon no kyûketsuki
EPISODE 7
Yami ni ugoku miira
EPISODE 8
Watashi wa korosareru!
EPISODE 9
Aoi invader
EPISODE 10
Shi o yobu violin